Bevica Fondens Strategi

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv formuepleje sikrer,
at der til stadighed er økonomisk basis for fondens aktiviteter.

Mission og vision
Med respekt for grundlæggeren, pastor Hans Knudsens filantropiske indsats og intentioner vil Bevica Fonden bestræbe sig på fortsat at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Bevica Fondens vision er at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed.

Strategi
Bevica Fonden har, som i 1872, stadig fokus på at styrke selvstændigheden og uafhængigheden for mennesker med bevægelseshandicap og har det samme sigte som dengang: at styrke den enkeltes mulighed for både at deltage i og bidrage til samfundet. Den strategiske indsats vil derfor tage afsæt i nogle af de mest aktuelle udfordringer for den enkelte og for samfundet. Nyere samfundsforskning viser, at det bl.a. handler om ulighed i sundheden, ulighed på arbejdsmarkedet og en ulighed i tilgængeligheden til vores byer og bygninger, det sociale liv og oplevelser i al almindelighed. Bevica Fondens indsats vil derfor i samarbejde med handicaporganisationer, vidensinstitutioner, andre fonde og partnere koncentreres om følgende temaer:

Arbejdsmarkedet
Hvordan får vi vendt uligheden i beskæftigelsen. Hvad handler det om, og hvad skal der til for at skabe lige muligheder for alle.

Kroppen
Hvordan kan vi skabe lige muligheder for adgangen til det sunde og aktive liv. Hvad er problemet, og hvad skal der til. Hvordan kan vi via forskning, behandling og udvikling af hjælpemidler styrke og genopbygge kroppen, så forudsætningerne for det uafhængige og selvstændige liv bliver så optimale som muligt.

Tilgængelighed
Hvad skal der til for at tilgængelighed bliver tænkt ind som en helt naturlig parameter i formgivning og udvikling af vores omgivelser. Hvordan sikrer vi den gode og ligeværdige løsning, og hvordan får vi skabt nye innovative løsninger, der “gør det umulige muligt”.

For at skabe mest mulig værdi for fondens midler er der fokus på at udvikle initiativer i partnerskaber og på den målrettede og langsigtede indsats. Der er samtidig fokus på, at de initiativer, der udvikles, tager afsæt i det bedst mulige vidensgrundlag, og at der samtidig genereres ny viden.