Mønstedkalkgruber

Fotograf: Christina Capetillo

Universelt design og tilgængelighed for alle

Universelt design og tilgængelighed for alle skal være en naturlig del af den faglige selvforståelse hos de arkitekt- og designstuderende på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering.

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering vil i samarbejde med Bevica Fonden udvikle og styrke akademiets undervisning og forskning i universelt design og tilgængelighed for alle.

Det er vigtigt, at kommende arkitekter og designere i løbet af deres studietid får forskningsbaseret undervisning og viden om inklusion og tilgængelighed, og at de studerende evner at omsætte viden til arkitektoniske løsninger. Ambitionen er, at tilgængelighed ikke skal ses som et særligt hensyn, men som en naturlig del af arkitektur og design.

For at kunne udvikle undervisningen på et tilstrækkeligt højt niveau omfatter samarbejdet en række forskningsaktiviteter over en 7-årig periode. Forskningsaktiviteterne har tre indbyrdes forbundne formål:

  • At styrken forskningen ved at udvikle og fastholde stærke forsknings- og undervisningskompetencer på området og samtidig styrke akademiets position nationalt og internationalt. Det sker gennem et 3-årigt adjunktur, hvor adjunkten understøttes af et 3-årigt Bevica Gæsteprofessorat og af en af akademiets seniorforskere.
  • At styrke akademiets kobling til fagets praksis i form af to erhvervs-ph.d.er, der dækker hele skalaen inden for det byggede miljø fra landskab til bygningsniveau.
  • At sikre en forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet gennem integration i den tværgående undervisning og gennem en række arrangementer, som workshops med studerende, studenterkonkurrencer, symposier og sommerskole.

Læs mere om samarbejdet på akademiets hjemmeside.

Priser og særlige begivenheder

Workshoppen Different Bodies
I studieåret 2018/2019 blev der holdt et undervisningsforløb med titlen Different Bodies, herunder en workshop, som fik stor gennemslagskraft. Både internt i forhold til de studerendes tilgang til inklusion og eksternt på Milan Design Week og Folkemødet på Bornholm.

Se film fra workshoppen Different Bodies

Udstillingen Different Bodies vises på designmessen i Milano
Udstillingen Different Bodies blev skabt til lejligheden i forbindelse med overrækkelsen af Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018, men blev vist i en ny form på Milano Design Week og Tent London.

Læs om udstillingen Different Bodies i Milano 9.-14. april 2019 på akademiets hjemmeside

Folkemødet 2019 i verdensmålenes tegn
Akademiet og Bevica Fonden deltog som arrangør på Folkemødet 2019 i et større samarbejde med Muskelsvindfonden og Akademisk Arkitektforening. Med et event, en debat og en stor mangfoldighedsfest stillede parterne skarpt på verdensmålenes tværgående princip Leaving no one behind.

Se optagelsen af debatten “Designer vi kun til gennemsnittet?”

Akademiet modtager Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018
Den 23. oktober modtog akademiet Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018. Akademiet fik prisen for sin særlige indsats for at gøre universelt design og tilgængelighed til en naturlig del af de studerendes faglige selvforståelse.

I forbindelse med prisoverrækkelsen viste de studerende på akademiet resultatet af deres 14-dages workshop med temaet Different Bodies.

Se film fra prisuddelingen

PROJEKTFAKTA

Projektperiode
2016-

Projektejer
Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

Samarbejdspartnere
Danske Handicaporganisationer, Force4 Architects, Gottlieb Paludan Architects og Bevica Fonden 

Finansiering
Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering og Bevica Fonden

Bevilling fra Bevica Fonden
4,9 mio. kr

Kontaktperson
Jakob Brandtberg Knudsen, fagleder, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, jknud@kadk.dk

Link
www.kglakademi.dk