Mønstedkalkgruber

Fotograf: Christina Capetillo

Universelt design og tilgængelighed for alle

Universelt design og tilgængelighed for alle skal være en naturlig del af den faglige selvforståelse hos de arkitekt- og designstuderende på KADK.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) vil i samarbejde med Bevica Fonden udvikle og styrke KADK’s undervisning og forskning i universelt design og tilgængelighed for alle.

Det er vigtigt, at kommende arkitekter og designere i løbet af deres studietid får forskningsbaseret undervisning og viden om inklusion og tilgængelighed, og at de studerende evner at omsætte viden til arkitektoniske løsninger. Ambitionen er, at tilgængelighed ikke skal ses som et særligt hensyn, men som en naturlig del af arkitektur og design.

For at kunne udvikle undervisningen på et tilstrækkeligt højt niveau omfatter samarbejdet en række forskningsaktiviteter over en 7-årig periode. Forskningsaktiviteterne har tre indbyrdes forbundne formål:

  • At styrken forskningen ved at udvikle og fastholde stærke forsknings- og undervisningskompetencer på området og samtidig styrke skolernes position nationalt og internationalt. Det sker gennem et 3-årigt adjunktur, hvor adjunkten understøttes af et 3-årigt Bevica Gæsteprofessorat og af en af KADK’s seniorforskere.
  • At styrke KADK’s kobling til fagets praksis i form af to erhvervs-ph.d.er, der dækker hele skalaen inden for det byggede miljø fra landskab til bygningsniveau.
  • At sikre en forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet gennem integration i den tværgående undervisning og gennem en række arrangementer, som workshops med studerende, studenterkonkurrencer, symposier og sommerskole.

Læs mere om samarbejdet på KADK’s hjemmeside.

Status

Folkemødet 2019 i verdensmålenes tegn
KADK og Bevica Fonden deltog som arrangør på Folkemødet 2019 i et større samarbejde med Muskelsvindfonden og Akademisk Arkitektforening. Med et event, en debat og en stor mangfoldighedsfest stillede parterne skarpt på verdensmålenes tværgående princip Leaving no one behind.

Se optagelsen af debatten “Designer vi kun til gennemsnittet?”

Different Bodies vises på designmessen i Milano
Udstillingen Different Bodies blev skabt til lejligheden i forbindelse med overrækkelsen af Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018, men blev vist i en ny form på Milano Design Week og Tent London.

Læs om udstillingen Different Bodies i Milano 9.-14. april 2019 på KADK’s hjemmeside

KADK modtager Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018
Den 23. oktober modtog KADK Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018. KADK fik prisen for sin særlige indsats for at gøre universelt design og tilgængelighed til en naturlig del af de studerendes faglige selvforståelse.

I forbindelse med prisoverrækkelsen viste de studerende på KADK deres resultat af en 14-dages workshop med temaet Different Bodies.

Se film fra workshoppen Different Bodies

Se film fra prisuddelingen

Rektor Lene Dammand Lund og direktør Marianne Kofoed fortalte om samarbejdet mellem KADK og Bevica Fonden i P1 Morgen. Interviewet begynder ca. 41 minutter inde i udsendelsen.

Hør Lene Dammand Lund og Marianne Kofoed i P1 Morgen

Status på undervisningsaktiviteter i 2018
KADK’s Institut for Bygningskunst og Design indledte efterårssemesteret med et undervisningsforløb under titlen ”Different Bodies”. Det involverede en række gæsteforelæsere, vejledere og 150 studerende fra kandidatprogrammerne Spatial Design, Fashion Design, Strategic Design & Entrepreneurship, Møbel & Objekt, Keramisk Design og Industrielt Design.

Forløbet var en kombination af forelæsninger og kreative workshops med det formål at udfordre normalitetsbegrebet og udruste de studerende med et inkluderende mindset. Formålet var også at give de studerende lyst til at eksperimentere med at tage udgangspunkt i menneskets forskelligheder, når de designer. Denne tilgang til design og tilgængelighed forventes de studerende at tage med sig i deres fremtidige arbejde som designere og arkitekter.

Undervisningsforløbet var et samarbejde mellem KADK, Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Muskelsvindfonden fra Danmark samt DidOrdinary Architecture fra Storbritannien.

Status på forskningsaktiviteter i 2018
Ph.d.-studerende Roberta Cassi modtog en bevilling fra Innovationsfonden og igangsatte et nyt projekt med titlen “Disability, Experience and Architecture: Towards Inclusive Sport and Leisure Buildings”. Projektet er et samarbejde mellem Force4 Architects og KADK.

Projektet ”Virtual Scenario Responder” har bevæget sig ind i en ny fase med udviklingen af et virtual reality responssystem, som skal bruges i designprocessen inden for byggeri og konstruktion.

Adjunkt Masashi Kajita arbejder på et projekt, der sætter spørgsmålstegn ved bygningsregulativer og brugerinddragelse i produktionen af arkitektur. Resultater fra projektet udstilles på KADK i november 2018.

PROJEKTFAKTA

Projektejer
KADK

Samarbejdspartnere
KADK, Danske Handicaporganisationer, Force4 Architects og Bevica Fonden 

Finansiering
KADK og Bevica Fonden

Bevilling fra Bevica Fonden
4,9 mio. kr

Kontaktperson
Jakob Brandtberg Knudsen, fagleder, KADK Arkitektskolen, jknud@kadk.dk

Link
www.kadk.dk