Mønstedkalkgruber

Fotograf: Kaare Smith, Blue Dot

Produktudviklingspulje til studerende på DTU

De studerendes kreativitet og iderigdom skal i spil, når det handler om at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med et bevægelseshandicap.

Danmarks Tekniske Universitet er et sted, der summer af kreativitet og iderigdom. DTU Skylab og Bevica Fonden har derfor indgået et samarbejde om en udviklingspulje, der skal styrke de studerendes motivation og ikke mindst muligheder for at udvikle produkter til mennesker med bevægelseshandicap. Ambitionen er, at puljen vil resultere i flere produkter, som kan styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv, og samtidig med at puljen kan gøre flere studerende opmærksomme på, at de kan være med til at gøre livet for mennesker med handicap noget nemmere.

Puljen uddeles i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap. Puljen er i første omgang på 200.000 kr. og uddeles over to runder. Puljen uddeles via Skylab Funding i regi af DTU Skylab.

DTU Skylab er en innovationsplatform, hvor de studerende kan få råd og vejledning om start af egen virksomhed og samtidig frit benytte Skylabs værksteds- og kontorfaciliteter.

PROJEKTFAKTA

Projektperiode
2017-2019

Samarbejdspartnere
DTU og Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)

Bevilling fra Bevica Fonden
200.000 kr.

Kontaktperson
Pål Simon Fernvall, projektleder, DTU Skylab, psfe@dtu.dk

Link
DTU Skylab