Kulturarven er for alle

Hvordan kan man forbedre tilgængeligheden til den byggede kulturarv med universelt design? Et nyt forskningsprojekt skal øge arkitekters, bygherrers og politiske aktørers viden om og engagement i netop det.

Et treårigt post.doc.-projekt skal udvikle en helt ny metode til, hvordan man med kreative arkitektoniske helhedsløsninger kan skabe ligeværdig adgang til kulturarvens mange kvaliteter og oplevelser, samtidig med at bygningernes værdier bevares.

Den byggede kulturarv opleves som særlig svær at gøre tilgængelig for mennesker med handicap, fordi lovgivningen gør det svært at ændre på bygningerne.

Projektet tager udgangspunkt i Slots- og Kulturstyrelsens praktiske erfaringer fra arbejdet med fredede bygninger. Det bliver tilknyttet forskningsmiljøet omkring Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur ved Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering og Bevica Fondens Universal Design Hub.

Projektet har som delmål at styrke undervisningen i universel design og tilgængelighed til kulturarven inden for de bygningskunstneriske uddannelser på akademiet.

Projektet vil indgå i samarbejde med de øvrige projekter, akademiet samarbejder med Bevica Fonden om.

Læs mere om projektet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

PROJEKTFAKTA

Projektperiode
2020-

Projektejer
Slots- og Kulturstyrelsen

Samarbejdspartnere
Bevica Fonden, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

Finansiering
Bevica Fonden, Realdania, Vanførefonden og Slots- og Kulturstyrelsen

Bevilling fra Bevica Fonden
1.050.000 kr.

Kontaktpersoner
Merete Lind Mikkelsen, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, 33 73 33 01 eller
mlm@slks.dk

Arne Høi, institutleder, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur, 41 70 15 75 eller ahoi@kadk.dk

Camilla Ryhl, forsknings- og udviklingschef, Bevica Fonden, 24 80 08 67 eller camilla@bevica.dk

Link
Om projektet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside