person på specialcykel cykler på atletikbane

Fysioterapi til mennesker med bevægelseshandicap

Hvordan kan fysioterapien være med til at styrke den enkeltes forudsætninger for at være fysisk aktiv og derigennem styrke den enkeltes sundhed og livskvalitet?   

Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet er sundhedsfremmende og kan forebygge en lang række sygdomme og risikorelaterede tilstande som fx overvægt, forhøjet blodtryk, diabetes, osteoporose og depression. Der er derfor i samfundet og sundhedsvæsenet stor opmærksomhed på at understøtte befolkningen i at være fysisk aktive og opnå gevinsterne i form af sundhed, fravær af sygdom og for tidlig død.

Mennesker med fysiske handicap er imidlertid netop på grund af deres nedsatte funktionsevne udfordret i forhold til at være fysisk aktive. WHO (World Health Organization) peger samtidig på, at mennesker med handicap har større risiko for at pådrage sig og få svære følger af livsstilssygdomme end mennesker uden handicap. En undersøgelse fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) viser desuden, at der er en markant større andel med overvægt blandt mennesker med fysisk handicap sammenlignet med mennesker uden fysisk handicap. Derudover vurderer mennesker med fysisk handicap eget helbred og fysiske form betydeligt lavere end mennesker uden fysisk handicap. WHO peger endvidere på, at der meget sjældent findes tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse herunder fysisk aktivitet, som er egnede for mennesker med handicap. Fysisk handicap er således ikke blot en barriere for selvstændig livsførelse i dagligdagen. Fysisk handicap er også en barriere for en sund og sundhedsfremmende livsstil.

Bevica Fonden vil i samarbejde med Danske Fysioterapeuter se på, hvordan fysioterapeuterne kan bidrage til at styrke den enkeltes forudsætninger for at være fysisk aktiv. Det handler bl.a. om at styrke fysioterapeuternes viden og kompetencer i forhold til målrettet at arbejde med funktionsevne som forudsætning for, at mennesker med fysiske handicap selvstændigt eller med støtte kan være fysisk aktive og dermed tage vare på egen sundhed på lige fod med den øvrige befolkning.

Status
Projektet er udviklet, og en pilotafprøvning bliver skudt i gang i januar 2018. Uddannelsesprogrammet til fysioterapeuterne på pilotklinikkerne er planlagt. Første del bliver afholdt i januar og anden del i marts 2018. Databasen til dataopsamling er færdigudviklet og vil blive introduceret for pilotklinikkerne på det første undervisningsmodul. Flere klinikker fordelt i landet indgår i projektet.

Se brochure.

 

PROJEKTFAKTA

Projektejer
Danske Fysioterapeuter

Samarbejdspartnere
Danske Fysioterapeuter og Bevica Fonden

Finansiering
Danske Fysioterapeuter og Bevica Legater

Bevilling fra Bevica Legater
500.000 kr.

Kontaktperson
Sille Frydendal, faglig chef, Danske Fysioterapeuter sf@fysio.dk