Foto: Line Thausen

Forskningscall: Når Bevægelse Bevæger

Bevica Fonden har sammen med Helsefonden afsat 5 mio. kr. til forskning, som skal bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Stifterne af Team Tvilling glæder sig over, at der er forskning på vej: ”Herefter kan vi forhåbentlig fremvise evidens for den virkning af Team Tvilling, som Peder og mange andre har oplevet på egen krop”, siger Peder og Steen Mondrup.

Helsefonden og Bevica Fonden har inviteret videns- og forskningsinstitutioner til at byde ind med ideer til forskning, som kan bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Mennesker, der antages ikke at kunne opnå de sundhedsmæssige gevinster, der ofte følger af fysisk aktivitet.

Baggrunden for invitationen er en forundersøgelse, der har set på betydningen af Team Tvilling. Team Tvilling er en aktivitet, hvor en atlet uden handicap løber med et menneske med handicap i en løbevogn. Forundersøgelsen – som kun er baseret på ganske få personer – indikerer, at løbet har en positiv fysiologisk effekt, og der rapporteres om øget kropsbevidsthed, bevægelsesglæde, stolthed og følelsen af at være på lige fod med andre. Indikationer, som inviterer til en mere forskningsbaseret undersøgelse af, hvad der sker med kroppen, og hvad det betyder for det enkelte menneske at være fysisk aktiv gennem andre.

Forskningsprojektet skal undersøge effekten af Team Tvilling, men også inddrage andre bevægelsesaktiviteter.

”Vi håber, at videns- og forskningsinstitutionerne tager imod udfordringen, for vores ønske er selvfølgelig, at der på et videnskabeligt grundlag tilvejebringes ny viden, som kan være med til at styrke livskvaliteten for mennesker, der er så stærkt afhængige af andre”, lyder det samstemmende fra direktørerne i Helsefonden og Bevica Fonden, Hanne Jervild og Marianne Kofoed.

Stifterne af Team Tvilling glæder sig over, at der nu skal forskes i, hvad der rent faktisk sker i kroppen for mennesker med handicap:

”Vi har konstateret, at Peder og andre handi-atleter har fået øget livskvalitet ved blandt andet at få en større omgangskreds og mindre medicinforbrug. Vi er igennem tiden blevet mødt med skepsis over for, om handi-atleterne oplever nogen fysiske og psykiske forbedringer af at være med i Team Tvilling. Derfor glæder vi os meget over, at vi nu kan få tilknyttet dybere forskning på området. Herefter kan vi forhåbentlig fremvise evidens for den virkning af Team Tvilling, som Peder og mange andre har oplevet på egen krop”, siger Steen og Peder Mondrup.

Status
Invitationen til at komme med et bud på et forskningsprojekt med titlen Når Bevægelse Bevæger er sendt ud den 20. december 2018. Forskningsinstitutionerne har deadline for bud den 27. marts 2019. Der udvælges herefter 2-3 projekter til videreudvikling, og efter planen skal der i slutningen af 2019 udvælges et endeligt forskningsprojekt til realisering.

Se invitation til bud på forskningside

PROJEKTFAKTA

Bevillingsramme
Bevica Fonden og Helsefonden bidrager hver med 2,5 mio. kr.

Bedømmelsesudvalg
Hanne Jervild, direktør i Helsefonden
Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden
Steen Mondrup, stifter af Team Tvilling
Peder Mondrup, stifter af Team Tvilling
Niels Ørtenblad, professor, forskningsleder, cand.scient, ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Kim Overvad, professor, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet

Kontaktpersoner
Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden, 50 60 06 60 eller mko@bevica.dk
Hanne Jervild, direktør i Helsefonden, 51 89 98 07 eller  hj@helsefonden.dk
Steen Mondrup, Team Tvilling, 51 60 30 79 eller steen@teamtvilling.dk

Link
Team Tvilling
Film om Team Tvilling
Resultat af forundersøgelse
Helsefonden