Grafikken viser nogle af de mange elementer, der indgår i udviklingen af VSR-værktøjet. Blandt andet adfærdsstudier, arkitektonisk atmosfære, materialer, byrum, lyd, røg og panik- og flugtscenarier

VSR-værktøjet skal bruges til at teste, hvordan fx en kørestolsbruger vil opleve et byggeri. Det skal bidrage til et mere inkluderende design og et byggeri med lige adgang for alle. Illustration: Anders Hermund.

Design- og dialogværktøj til byggebranchen

Et nyt design- og dialogværktøj skal bidrage til mere inkluderende design og bedre tilgængelighed. Værktøjet bliver baseret på virtual reality-teknologi.

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering er i gang med at udvikle et design- og dialogværktøj, som skal styrke og kvalificere dialogen mellem brugere, rådgivere og bygherrer.
Det handler om at kunne teste et byggeri virtuelt, før man opfører byggeriet eller igangsætter en renovering i den virkelige verden. Og at registrere og gemme testbrugerens respons.

VSR-værktøjet (Virtual Scenario Responder) vil kunne teste forskellige scenarier, som fx hvordan byggeriet vil opleves af en kørestolsbruger. På den måde vil man allerede tidligt i processen kunne teste og forbedre tilgængeligheden og nå et bedre slutresultat.

VSR-værktøjet vil koble sig på de digitale bygningsmodeller (BIM), der allerede bruges i byggebranchen.

Projektet med nytænkning og udvikling af Gårslevhallen i Vejle bliver brugt som testcase i udviklingen af VSR-værktøjet. Gårslev-projektet er en del af kampagnen Fitness for alle, som støttes af Bevica Fonden.

VSR-projektet involverer også Bevica professor John Paulin Hansen ved DTU

Læs mere på VSR-projektets hjemmeside

PROJEKTFAKTA

Projektperiode
2018-

Projektejer
Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

Samarbejdspartnere
Bevica Fonden, Grundejernes Investeringsfond (GI), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lokale og Anlægsfonden (LOA) og andre interessenter indenfor byggebranchen og vidensinstitutioner

Finansiering
Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, Bevica Fonden, GI, LOA og Dreyers Fond

Bevilling fra Bevica Fonden
295.000 kr.

Forundersøgelse
Projektet bygger på en forundersøgelse, som blev finansieret af Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, Bevica Fonden, GI og Dreyers Fond

Kontaktperson
Anders Hermund, arkitekt MAA, ph.d., adjunkt ved Institut for Bygningskunst og Design, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, anders.hermund@kadk.dk

Link
VSR-projektets hjemmeside