Foto: Designskolen Kolding

Design der ikke lader nogen i stikken

Designskolen Kolding skal forske og undervise i universelt design og FN’s tværgående bæredygtighedsmål, Leave No One Behind.

Designskolen Kolding og Bevica Fonden er gået sammen om at sætte universelt design på skemaet. Formålet er at give alle studerende på skolen mulighed for at lære at designe inkluderende og for alle mennesker – uanset om de har en funktionsnedsættelse eller ej.

Det er designskolens ambition, at universelt design og Leave No One Behind-agendaen skal blive en integreret del af skolens værdigrundlag, strategi og kernefortælling.

Mennesker med funktionsnedsættelse skal kunne leve livet på lige fod med alle andre, og derfor er det afgørende, at rammerne for det levede liv udformes, så alle kan være med. Målet er derfor, at det værdibaserede begreb universelt design bliver et naturligt mindset hos de studerende, og at de ser det som en løftestang til at nå i mål med Leave No One Behind-agendaen.

Samarbejdet inkluderer også brugerorganisationer, der kender målgrupperne og kan bidrage med væsentlige indsigter.
Derfor deltager Danske Handicaporganisationer (DH) og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) både i projektets styregruppe og som medaktører i bl.a. workshops, feltstudier og interviews, som forskere og studerende kommer til at gennemføre.

PROJEKTFAKTA

Projektperiode
2021-2025

Projektejer
Designskolen Kolding

Samarbejdspartnere
Bevica Fonden, Designskolen Kolding, DH og SUMH

Bevilling fra Bevica Fonden
Rammebevilling på 5 mio. kr. over 5 år

Kontaktpersoner
Eva Brandt, professor, Designskolen Koldings LAB for Social Design, brandt@dskd.dk eller 26 21 28 23

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk

Link
www.designskolenkolding.dk