Professorat

Med en ambition om at styrke livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap støtter Bevica Fonden målrettet forskningen gennem særlige partnerskaber med videns- og forskningsinstitutioner.

Bevica professorat i tilknytning til forskningsprogrammet GazeIT
ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Livskvaliteten for mennesker med svært bevægelseshandicap skal styrkes gennem forskning og udvikling af øjenstyrede hjælpemidler inden for både kommunikation og bevægelse.

Øjenstyring – gaze control – er en forholdsvis ny teknologi, som på radikal vis kan forbedre hverdagen og friheden for mennesker med et svært bevægelseshandicap. Bevica Professoratet skal derfor optimere DTU’s forskning, udvikling og undervisning inden for feltet. Professoratet er tilknyttet DTU’s Design Engineering og Innovation Group og er besat af cand.psych. og ph.d. John Paulin Hansen, der har mere end 25 års erfaring med udvikling og brug af øjenstyring.

John Paulin Hansen leder et forskningsprogram, der omfatter tre forskningsemner: Kommunikation med øjnene, øjenstyring af mobile enheder (kørestole, robotter og droner) samt fjernbetjening af elektronisk udstyr og hjælpemidler med øjnene.

Ambitionen er, at DTU skal være blandt verdens 5 førende forsknings- og udviklingsgrupper inden for øjenstyring til mennesker med bevægelseshandicap og derigennem bidrage til mere livskvalitet for målgruppen.

Læs mere om John Paulin Hansen og GazeIT på DTU’s hjemmeside.

Status

I 2018 er der startet to ph.d.-projekter. Et projekt undersøger styring af telerobotter ved brug af øjnene, og et projekt udvikler algoritmer til vurdering af brugerens engagement og udtrætning ved skrivning med øjnene.

Der er udviklet en platform til styring af robotter og kørestole i samarbejde med Alexandra Instituttet. En kørestolssimulator er blevet testet af kørestolsbrugere på Jonstrupvang Bebyggelsen og fremvist ved flere udstillinger. Anvendelsen af VR-teknologi med øjenstyring har været undersøgt i en række eksperimenter og rapporteret i publikationer. Tre studentervirksomheder er startet med udspring i projekter vejledt under projekt GazeIT.

Derudover er der blevet gennemført undervisning, dels i brugerorienteret design med fokus på tilgængelighed på spillesteder og festivaler, dels i udvikling af hjælpemidler i tilknytning til projektet Fitness for alle.

PROJEKTFAKTA

Projektejer
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Management Engineering.

Samarbejdspartnere
Virksomheden Obital, som udvikler mobilteknologi til øjenstyring, Alexandra Instituttet, CACHET (Copenhagen Center for Health Technology), forskernetværket COGAIN (Communicating by Gaze Interaction), KADK Arkitektskolen og IAAP Nordplus.

Bevilling fra Bevica Fonden
Bevica Fonden finansierer professoratet med 5 mio. kr.

Kontaktperson
John Paulin Hansen,  jpha@dtu.dk

Link
DTU’s hjemmeside