Personlige legater
Forskellige oplevelser i fællesskab med andre. Tur ved stranden og kørestolsbasket.

Foto: Egmont Højskolen (v), Dansk Handicap Forbund, sommerkursus (m), Parasport Danmark (h)

Puljen ”Den gode oplevelse i et fællesskab med andre” er en fælles pulje for personlige legater, som er oprettet af Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden.

Puljen uddeles i regi af Egmont Højskolen, Dansk Handicap Forbund og Parasport Danmark.

BEMÆRK: Der kan ikke sendes ansøgninger til Bevica Fonden. Ansøgninger sendt via mail bliver slettet, og fysiske ansøgninger makuleres.

Formålet med puljen er at give mennesker, der er udfordret af deres handicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser sammen med andre. Den bærende tanke er, at vi alle bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber, og at netop ensomhed og social isolation er en faktor, der udfordrer mange med et handicap.

Egmont Højskolen
Egmont Højskolen uddeler støtte til lange og korte ophold på højskolen.

Læs om muligheden for støtte til et højskoleophold, og hvordan du søger, på Egmont Højskolens hjemmeside

Dansk Handicap Forbund
I puljens regi arrangerer Dansk Handicap Forbund weekend- eller ferieophold og administrerer derudover andre personlige legater.

Læs mere på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside

Parasport Danmark
I puljens regi arrangerer Parasport Danmark en uges sportslejr i udlandet en gang om året. Turen følges op af hjælp til at gøre idræt til en del af hverdagen.

Læs mere på Parasport Danmarks hjemmeside

ANSØGNING

Hvis du ønsker at søge om et af de personlige legater, skal du ansøge om det hos Egmont Højskolen, Dansk Handicap Forbund eller Parasport Danmark. Bevica Fonden modtager ikke ansøgninger. Ansøgninger sendt via mail bliver slettet, og fysiske ansøgninger makuleres.

Kontakt
Egmont Højskolen, 87 81 79 00
Dansk Handicap Forbund, 39 29 35 55
Parasport Danmark, idrætskonsulent Torben Nygaard, 24 91 44 85 eller
thn@parasport.dk

Link
Egmont Højskolen
Dansk Handicap Forbund
Parasport Danmark