Mindre projekter

Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til særlige oplevelser eller mindre forskningsprojekter, til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler eller særligt sportsudstyr, fx til elkørestole til rugby.

Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte, men organisationer o.lign. kan søge støtte til enkeltpersoners deltagelse i gruppeaktiviteter eller fælles ferierejser.

Der kan højst søges om støtte på op til 50.000 kr.

Vi behandler kun ansøgninger, som er sendt via det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgninger sendt via mail bliver slettet, og fysiske ansøgninger makuleres.

Sagsbehandlingstiden er 3-4 måneder, og vi sender svar ud pr. e-mail, når ansøgningen er færdigbehandlet. Et eventuelt afslag begrundes ikke.

Har du problemer med at oprette en Microsoft-konto, kan du se en vejledning her.

Indberetning til SKAT
Bevica Fonden indberetter alle uddelinger til SKAT, se skattekontrollovens § 7. Indberetningen sker på det cvr-nr., der er oplyst i ansøgningen.

I nogle tilfælde kan en uddeling være skattefri for modtageren. Er du i tvivl om, hvorvidt din eventuelle uddeling er skattepligtig, anbefaler vi, at du kontakter SKAT eller din revisor.

Bevica Fonden vurderer ikke skattepligten for modtageren af en uddeling, når vi indberetter uddelingen.

ANSØGNING

Søger du som forening eller institution, skal du have følgende dokumenter klar til din ansøgning:

• vedtægter
• seneste årsregnskab

ANSØG HER