Medarbejdere

Marianne Kofoed
Direktør Bevica Gruppen
Tlf.: 50 60 06 60
E-mail: mko@bevica.dk

Cand.merc.

Bestyrelsesmedlem i Komitéen UIA 2023 Copenhagen, AnyBody Technology A/S, Egmont Højskolen og Fondenes Videnscenter.

Administrationschef i Bevica Fonden Pernille Fjellander

Pernille Hede Fjellander
Administrationschef
Tlf.: 29 38 96 30
E-mail: pernille@bevica.dk

Sonja Heer Henriksen

Sonja Heer Henriksen
Kommunikationskonsulent
Tlf.: 39 54 02 00
E-mail: info@bevica.dk

Cand.mag. i tysk og sprogpsykologi
Bestyrelse

Torben Svanberg, cand. jur. (24.11.1947)

Bestyrelsesformand for Bevica Fonden, Bevica Innovation A/S og Bevica Fondens Legatudvalg.

Indtrådt i bestyrelsen i 2013. Genvalgt i 2018 og valgt frem til 2022.
Kan genvælges.

Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Bred erfaringsgrundlag fra produktions- og servicevirksomheder, fondsvirksomhed og virksomhed rettet mod handicapsegmentet.

Bestyrelsesmedlem: 2Operate A/S, Fru Ada Gardes Mindelegat, Ragna Lemkow født Kongsteds Familielegat, Brainreader Aps og Ejendomsselskabet Københavnsvej, Roskilde.

Thomas Sinkjær, dr.med. et lic.techn., professor og senior vice president i Lundbeckfonden (09.03.1958)

Næstformand i Bevica Fonden og bestyrelsesmedlem i Bevica Innovation A/S.

Indtrådt i bestyrelsen i 2005. Genvalgt i 2016 og valgt frem til 2020.
Kan genvælges.

Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Bred erfaring fra bestyrelsesarbejde i medicoteknologiske selskaber og erhvervsdrivende og almennyttige fonde. Særlige kompetencer inden for forskning, forskningsevaluering og forskningsledelse.
Bestyrelsesformand: Siemensfonden
Bestyrelsesmedlem: Borean Innovation A/S, Movotec A/S, Nordjysk Universitetsfond.

Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund (07.06.1956)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden og Bevica Fondens Legatudvalg.
Indtrådt i bestyrelsen i 2007. Genvalgt i 2015 og valgt frem til 2019.
Kan genvælges. Indstillet af Dansk Handicap Forbund.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Bred erfaring inden for levevilkår for mennesker med handicap.

Bestyrelsesmedlem: Egmont Højskolen
Næstformand: Vanførefonden
Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden Ulrika Stigsdotter

Ulrika K. Stigsdotter, agr.dr., MSc, landskabsarkitekt, professor (MSO)
(01.07.1971)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden.

Indtrådt i bestyrelsen i 2019 og valgt frem til 2023.
Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.
.
.

Særlige kompetencer inden for universelt design, evidensbaseret sundhedsdesign og tværvidenskabelig forskningsledelse.

Ole Christiansen, investeringsrådgiver (15.04.1956)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden.

Indtrådt i bestyrelsen i 2018 og valgt frem til 2022.
Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Særlige kompetencer inden for finansielle og investeringsmæssige problemstillinger.
Bestyrelsesmedlem: Halberg-Gundersen Invest, Kapitalforeningen BLS Invest

Birgitte von Kauffmann, BA i engelsk og fransk (19.03.1957)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fondens Legatudvalg.

Indtrådt i bestyrelsen i 2010. Genvalgt i 2018 og valgt frem til 2022.
Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Bred erfaring som PA for ledelse og direktion inden for forsikring og pension.
Medlem af Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse og Vanførefondens repræsentantskab.