Medarbejdere

Marianne Kofoed
Direktør Bevica Gruppen
Tlf.: 50 60 06 60
E-mail: mko@bevica.dk

Cand.merc.

Bestyrelsesmedlem i Komitéen UIA 2023 Copenhagen, AnyBody Technology A/S, Egmont Højskolen og Fondenes Videnscenter.

Jytte Kaagaard
Fondssekretær
Tlf.: 39 54 02 00
E-mail: info@bevica.dk

Erhvervssproglig afgangseksamen

Jan Lind-Hansen
Økonomi- og administrationschef
Tlf.: 50 60 54 44
E-mail: jan@bevica.dk

HD Regnskabsvæsen og økonomistyring
MA Ledelses- og organisationspsykologi

Sonja Heer Henriksen

Sonja Henriksen
Kommunikationskonsulent
Tlf.: 39 54 02 00
E-mail: info@bevica.dk

Cand.mag. i tysk og sprogpsykologi
Bestyrelse

Torben Svanberg, cand. jur. (24.11.1947)

Bestyrelsesformand for Bevica Fonden, Bevica Innovation A/S og Bevica Fondens Legatudvalg.

Indtrådt i bestyrelsen i 2013. Genvalgt i 2018 og valgt frem til 2022.
Kan genvælges.

Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Bred erfaringsgrundlag fra produktions- og servicevirksomheder, fondsvirksomhed og virksomhed rettet mod handicapsegmentet.
Bestyrelsesformand: Vilhelm Lauritzen Holding, Vilhelm Lauritzen A/S, Innovaid A/S.
Bestyrelsesmedlem: 2Operate A/S, Fru Ada Garde’s Mindelegat og Ragna Lemkow, født Kongsted’s Familielegat.

Thomas Sinkjær, dr.med. et lic.techn., professor og senior vice president i Lundbeckfonden (09.03.1958)

Næstformand i Bevica Fonden og bestyrelsesmedlem i Bevica Innovation A/S.

Indtrådt i bestyrelsen i 2005. Genvalgt i 2016 og valgt frem til 2020.
Kan genvælges.

Anses som afhængigt medlem.
.

Bred erfaring fra bestyrelsesarbejde i medicoteknologiske selskaber og erhvervsdrivende og almennyttige fonde. Særlige kompetencer inden for forskning, forskningsevaluering og forskningsledelse.
Bestyrelsesformand: Siemensfonden
Bestyrelsesmedlem: Borean Innovation A/S, Movotec A/S, Nordjysk Universitetsfond.

Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund (07.06.1956)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden og Bevica Fondens Legatudvalg.
Indtrådt i bestyrelsen i 2007. Genvalgt i 2015 og valgt frem til 2019.
Kan genvælges. Indstillet af Dansk Handicap Forbund.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Bred erfaring inden for levevilkår for mennesker med handicap.

Bestyrelsesmedlem: Egmont Højskolen
Næstformand: Vanførefonden

Christian Bojsen-Møller, advokat (H)
(17.03.1944)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden.

Indtrådt i bestyrelsen i 1998. Genvalgt i 2016 og valgt frem til 2020.
Kan ikke genvælges.

Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.
.
.

Omfattende erfaring inden for erhvervs- og fondsret erhvervet gennem arbejde som advokat og mangeårigt medlemskab af en række bestyrelser i erhvervsdrivende og almennyttige fonde.

Bestyrelsesformand: Grosserer Alfred Nielsen og Hustrus Fond, direktør, kaptajn J.J. Bahnson og Hustrus Legat, Emmerik Meyers Legat
Bestyrelsesmedlem: Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond, Gerda og Aage Haensch’ Fond.

Ole Christiansen, investeringsrådgiver (15.04.1956)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden.

Indtrådt i bestyrelsen i 2018 og valgt frem til 2022.
Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Særlige kompetencer inden for finansielle og investeringsmæssige problemstillinger.
Bestyrelsesmedlem: Halberg-Gundersen Invest, Kapitalforeningen BLS Invest

Birgitte von Kauffmann, BA i engelsk og fransk (19.03.1957)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fondens Legatudvalg.

Indtrådt i bestyrelsen i 2010. Genvalgt i 2018 og valgt frem til 2022.
Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Bred erfaring som PA for ledelse og direktion inden for forsikring og pension.
Medlem af Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse og Vanførefondens repræsentantskab.