Medarbejdere

Marianne Kofoed
Direktør Bevica Gruppen
Tlf.: 50 60 06 60
E-mail: mko@bevica.dk

Cand.merc.

Bestyrelsesmedlem i Komitéen UIA 2023 Copenhagen, AnyBody Technology A/S, Egmont Højskolen og Fondenes Videnscenter.

Pernille Fjellander_Bevica Fonden

Pernille Hede Fjellander
Administrationschef
Tlf.: 29 38 96 30
E-mail: pernille@bevica.dk

Camilla Ryhl_Bevica Fonden

Camilla Ryhl
Forsknings- og udviklingschef
Tlf.: 24 80 08 67
E-mail: camilla@bevica.dk

Arkitekt maa, ph.d.

Koordinator for Nordisk Netværk for Arkitekturforskning i Universal Design.

Medlem af styregruppen for projektet Move Green, Københavns Universitet.

Medlem af følgegruppen for projektet Samfundsøkonomiske analyser af byggede miljøer opført efter universelt design, VIVE.

Medlem af Union of International Architects (UIA) Universal Design Working Group.

Sonja Heer Henriksen

Sonja Heer Henriksen
Kommunikationskonsulent
Tlf.: 39 54 02 00
E-mail: info@bevica.dk

Cand.mag. i tysk og sprogpsykologi
Rene Overby_Bevica Fonden

René Sørensen Overby
Projektudvikler
Tlf.: 22 58 26 48
E-mail: rene@bevica.dk

Arkitekt maa, cand.arch.

Marie Engberg Eiriksson_Bevica Fonden

Marie Engberg Eiriksson
Formidlings- og projektudvikler
Tlf.: 22 37 07 01
E-mail: marie@bevica.dk

Cand.scient.bibl. og læser master i universelt design og tilgængelighed på AAU

Bestyrelsesmedlem i Nyt Dansk Litteraturselskab

Medlem af Standing Committee Library Services to People with Special Needs International Association of Libraries and Library Associations (LSN/IFLA)

Oscar Fjellander_Bevica Fonden

Oscar Hede Fjellander
Studentermedhjælper
Tlf.: 39 54 02 00
E-mail: info@bevica.dk

Læser HA(it.) på CBS

Bestyrelse

Torben Svanberg, cand. jur. (24.11.1947)

Bestyrelsesformand for Bevica Fonden, Bevica Innovation A/S og Bevica Fondens Legatudvalg.

Indtrådt i bestyrelsen i 2013. Genvalgt i 2018 og valgt frem til 2022.
Kan genvælges.

Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Bred erfaringsgrundlag fra produktions- og servicevirksomheder, fondsvirksomhed og virksomhed rettet mod handicapsegmentet.

Bestyrelsesmedlem: 2Operate A/S, Fru Ada Gardes Mindelegat, Ragna Lemkow født Kongsteds Familielegat, Brainreader Aps og Ejendomsselskabet Københavnsvej, Roskilde.

Thomas Sinkjær, dr.med. et lic.techn., professor og senior vice president i Lundbeckfonden (09.03.1958)

Næstformand i Bevica Fonden og bestyrelsesmedlem i Bevica Innovation A/S.

Indtrådt i bestyrelsen i 2005. Genvalgt i 2020 og valgt frem til 2024.
Kan genvælges.

Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Bred erfaring fra bestyrelsesarbejde i medicoteknologiske selskaber og erhvervsdrivende og almennyttige fonde. Særlige kompetencer inden for forskning, forskningsevaluering og forskningsledelse.
Bestyrelsesformand: Siemensfonden
Bestyrelsesmedlem: Borean Innovation A/S, Movotec A/S, Nordjysk Universitetsfond.

Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund (07.06.1956)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden og Bevica Fondens Legatudvalg.
Indtrådt i bestyrelsen i 2007. Genvalgt i 2020 og valgt frem til 2024.
Kan genvælges. Indstillet af Dansk Handicap Forbund.

Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Bred erfaring inden for levevilkår for mennesker med handicap.

Bestyrelsesmedlem: Egmont Højskolen
Næstformand: Vanførefonden
Ulrika Stigsdotter_Bevica Fonden

Ulrika K. Stigsdotter, agr.dr., MSc, landskabsarkitekt, professor (MSO)
(01.07.1971)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden.

Indtrådt i bestyrelsen i 2019 og valgt frem til 2023.
Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.
.
.

Særlige kompetencer inden for universelt design, evidensbaseret sundhedsdesign og tværvidenskabelig forskningsledelse.

Ole Christiansen, investeringsrådgiver (15.04.1956)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden.

Indtrådt i bestyrelsen i 2018 og valgt frem til 2022.
Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.
.

Særlige kompetencer inden for finansielle og investeringsmæssige problemstillinger.
Bestyrelsesmedlem: Halberg-Gundersen Invest, Kapitalforeningen BLS Invest

Birgitte von Kauffmann, BA i engelsk og fransk (19.03.1957)

Bestyrelsesmedlem i Bevica Fondens Legatudvalg.

Indtrådt i bestyrelsen i 2010. Genvalgt i 2018 og valgt frem til 2022.
Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.