Bevica Legater

Bevica Legater

Bevica Legater er en selvstændig enhed under Bevica Fonden. Bevica Legater yder støtte til Mindre projekter, som styrker livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap.

Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte, men organisationer o.lign. kan søge støtte til enkeltpersoners deltagelse i gruppeaktiviteter eller fælles ferierejser.