Bevica Innovation A/S

Bevica Innovation A/S

Bevica Innovation A/S blev stiftet i 2005 som et 100% ejet selskab af Bevica Fonden.

Bevica Innovation A/S blev oprettet med det formål at investere i forskningsprojekter, der kan understøtte Bevica Fondens formål om at styrke det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap.

Selskabets væsentligste aktiviteter er:

  • at investere i forskningsprojekter inden for ortopædi, bevægelse og tilgængelighed
  • at drive erhvervsmæssige aktiviteter i relation til forskningsprojekter
  • at udøve forretningsvirksomhed inden for handel, produktion og service.

Bevica Innovation A/S er involveret i AnyBody Technology A/S og Brainreader Aps.

AnyBody Technology har fokus på udvikling, markedsføring og salg af konsulentydelser i relation til softwaresystemet The AnyBodyModellingSystem. Softwaren kan simulere kroppens bevægelser og interaktion med diverse proteser, kørestole, bilsæder m.m. og dermed beregne muskelkraft og ledbelastninger med henblik på at optimere fx en proteses udformning.

Brainreader Aps udvikler medicinsk software til læger og sundhedsfagfolk. Firmaet har udviklet softwareværktøjet Neuroreader, der kan analysere en MR-scanning af en patients hjerne hurtigt og sikkert. Neuroreader hjælper med at diagnosticere hjernesygdomme på et tidligere stadie, så der kan sættes ind med en bedre og mere effektiv behandling.