Bevica Center

Med en ambition om at styrke livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap støtter Bevica Fonden
målrettet forskningen gennem særlige partnerskaber med videns- og forskningsinstitutioner.

Bevica Center for NeuroEngineering Solutions in Stroke Rehabilitation

Tværfaglig hjerneforskning skal reducere graden af handicap efter et slagtilfælde ved at udnytte hjernens egen tilpasningsevne.

Næsten 13.000 mennesker rammes hvert år af en hjerneblødning, og mange får efterfølgende varige mentale og fysiske handicap. Et hold forskere ved Aalborg Universitet skal derfor undersøge, hvordan man gennem teknologien kan udnytte raske hjernecellers evne til at indlære funktioner, der før blev varetaget af de nu skadede hjerneceller, til optimal genoptræning. Ambitionen er at reducere de fysiske handicap.

Bevica Centret skal gennemføre en række kliniske forsøg og dyreforsøg, hvor der måles på hjernens elektriske aktivitet for bedre at kunne forstå mekanismerne bag hjernens plasticitet. Centret omfatter således to konkrete forskningsprojekter. Et projekt omhandler en dyremodel, hvor fokus er at forstå cellemekanismer i hjernen i forbindelse med en hjerneblødning med henblik på at udvikle nye strategier for at bevare væv. Det andet projekt udvikler og afprøver en teknologi til måling af kortikal plasticitet ved brug af hjernens elektriske aktivitet målt uden på kraniet (EEG).

Forskningen skal resultere i udvikling af optimale genoptræningsprogrammer, der samtidig er baseret på en høj grad af fleksibilitet og involvering af den enkelte patient.

Status
I 2020 afsluttes rækken af dyreforsøg på grise med fokus på at undersøge, hvordan hjernens celler påvirkes under en blodprop. Forskerne har arbejdet på at udvikle en ny model til kunstigt at inducere apopleksi, hvor sygdomsudviklingen ligner menneskers mest muligt.

I 2020 færdiggøres desuden dataopsamlingen på raske forsøgspersoner, som gennemfører en kort motorisk læringsøvelse, samtidig med at de udfordres kognitivt. Målet er dels at forstå motorisk læring i yngre versus ældre deltagere, dels at udvikle et værktøj til måling af kortikal plasticitet.

Forskningsprojektet løber frem til 1. oktober 2020.

Bevica Center

PROJEKTFAKTA

Projektejer
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet

Samarbejdspartnere
Tværfagligt netværk, som omfatter Neuroenhed Nord – Regionshospital Nordjylland, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Neurologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, University College Nordjylland, Aalborg Kommunes Træningsenhed, Neurocenter Østerskoven, Institut for Arkitektur og Medieteknologi samt Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet.

Bevica Fonden finansierer forskningscentret med
5 mio. kr.

Kontaktpersoner
Winnie Jensen, ph.d., professor, wj@hst.aau.dk

Ole Kæseler Andersen, dr.scient, ph.d., professor, oka@hst.aau.dk