Støt os

Arv og testamenter

En del af Bevica Fondens midler stammer fra personer, der har testamenteret til fordel for Bevica Fonden. Testamenterer du til fordel for Bevica Fonden, medvirker du til at støtte forskning og bevægelsesfremmende aktiviteter, der øger livskvaliteten for personer med bevægelseshandicap.

Vi har brug for din hjælp til at forbedre livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap. Selv almindelige dagligdags ting som at gå i bad, spise, gøre rent, kunne tage bussen eller involvere sig med andre mennesker kan for personer med bevægelseshandicap være en umulig opgave.

Ingen arve-/boafgift
Bevica Fonden er fritaget for arve-/boafgift, der ellers skal betales til staten. Det betyder, at hele det testamenterede beløb går ubeskåret til at hjælpe mennesker med bevægelseshandicap.

Testamente
Du bestemmer kun selv over din arv, hvis du har oprettet et testamente. Det er vigtigt, at du i dit testamente har bestemt, at en eventuel arv til fonden ”… skal tilgå de frie midler til uddeling”. Det sikrer, at din donation indgår i puljen til aktive initiativer og uddelinger til forbedring af vilkårene for mennesker med bevægelseshandicap. Fremgår dette ikke klart af testamentet, anses donationen som skænket til fonden generelt og indgår i fondens bundne kapital i henhold til fondsloven.

Der er flere måder at oprette et testamente på. Vi anbefaler, at du benytter dig af en advokat til at få udfærdiget testamentet, og at du underskriver dit testamente for en notar. Du undgår på denne måde enhver tvivl efter din død, da notaren sørger for at indsende dit testamente til Centralregisteret for Testamenter.

Vi hjælper selvfølgelig gerne
Du er velkommen til at kontakte Bevica Fonden for yderligere oplysninger om fondens arbejde, og hvordan du forholder dig, hvis du ønsker at testamentere til fordel for Bevica Fonden.

INGEN ARVE-/BOAFGIFT

Bevica Legater er fritaget for arve- og boafgift. Det betyder, at hele det testamenterede beløb går ubeskåret til formålet at styrke livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap.